sreda, 25. november 2009

JAVNI POZIV POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REBUBLIKE SLOVENIJE

JAVNI POZIV POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REBUBLIKE SLOVENIJE


Mednarodna nevladna okoljska organizacija ALPE ADRIA GREEN, poziva vse poslance državnega zbora, naj soglasno v nespremenjenem besedilu sprejmejo v četrtek 26.11.2009 ( pet pred dvanajsto):

RESOLUCIJO O STRATEGIJI ZA JADRAN


ki jo predlaga v sprejem Državnemu zboru skupina poslancev, ki so za sprejem te podali naslednjo obrazložitev:

Sodobna civilizacija se zaveda dejstva, da je njen obstoj in razvoj v veliki meri odvisen od odnosa, ki ga bo uspela vzpostaviti z okoljem, v katerem živi in se razvija. Dosedanja paradigma neomejene rasti je namreč pokazala svoje slabosti, ki narekujejo potrebo po oblikovanju boljšega, trajnostnega ravnovesja med potrebami človeštva in zmožnostmi okolja.

To je toliko bolj očitno tam, kjer je človeška dejavnost že močno spremenila naravne danosti, kot na primer v primeru Jadranskega morja. Gre za relativno zaprto in plitko morje v sklopu prav tako zaprtega Sredozemskega morja, celotno območje pa zaradi strateške lege postaja iz dneva v dan bolj obremenjeno s človeško dejavnostjo. Ta dejavnost mora biti nadzorovana in mora spoštovati možnosti, ki jih ponuja okolje, za učinkovito uresničevanje tega pa je potrebno, da se vse države, ki mejijo na Jadransko morje, primerno uskladijo. Zato je potrebno, da se čim prej sprejme skupno Strategijo za Jadran, kjer bodo vse države jadranskega bazena začrtale skupne smernice razvoja in varovanja okolja.
Predlagana resolucija postavlja temeljne okvire za formulacijo slovenskih stališč pri oblikovanju omenjene Strategije, prav tako pa uvaja okoljske standarde za Slovenijo, katere lahko naša država posledično pričakuje tudi od ostalih držav partneric na območju Jadranskega morja.
Resolucija v sedmem členu navaja da, na območju Severnega Jadrana je pri nameščanju novih gospodarskih objektov in drugih posegov v prostor, ki imajo relevanten vpliv na ravnovesje ekosistema tega območja, potreben regionalno usklajen pristop. Državni zbor iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu, enako spoštovanje omenjenih kriterijev pa pričakuje tudi od ostalih držav jadranskega bazena, zato vladi nalaga, da pri oblikovanju Strategije za Jadran takšno stališče jasno zagovarja. Republika Slovenija mora v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami ter dokumenti EU jasno in nedvoumno predstaviti in zastopati interese zaščite okolja in varnosti na območju Severnega Jadrana in to vključiti v proces oblikovanja Strategije za Jadran.
S sprejetjem tega člena, bi se državni zbor jasno opredelil, da je proti gradnji plinskih terminalov na področju Severnega Jadrana tako na italijanski kot slovenski strani in jasno dal vedeti italijanski državi, da smo Slovenci zoper izgradnjo na tem področju.

Alpe Adria Green je prejela informacijo, da poslanci v interesu kapitala, ne glede na posledice, želijo iz resolucije ta člen črtati, odnosno ga z amandmajem preoblikovati tako, da bi bila gradnja plinskih terminalov možna. Presenečeni smo, hkrati pa ogorčeni, da lobirajo za tako vsebino resolucije prav poslanci vladnih strank, ki so bili izvoljeni v svojih volilnih enotah prav zaradi nasprotovanja gradnji plinskih terminalov. Pred leti je sedanji predsednik državnega zbora, g.Gantar, očital tedanjemu predsedniku državnega zbora, g.Cukljatiju, da je za izgradnjo plinskih terminalov. Zato od g.Gantarja pričakujemo, da bo prvi glasoval za sprejem resolucije v nespremenjeni obliki!

Dostavljeno:

Predsednik DZ
Poslanske Skupine
Mediji
Zaiteresirana javnost
g. Pavel Gantar
Državni Zbor RS
Šubičeva cesta
1102 Ljubljana

Državni Zbor RS
Odbor za okolje in prostor
Šubičeva cesta
1102 Ljubljana Koper, 24.11.2009

PLINSKI TERMINALI DA ALI NE?

Odprto pismo predsedniku DZ RS, dr. Pavlu Gantarju

Spoštovani, pišemo vam, ker smo zaskrbljeni.
Skrbi nas zelo medlo ukrepanje, reagiranje, kakor tudi poročanje na temo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Ni več skrivnost, da je italijanska vlada tik pred zaključkom postopkov glede pridobitve dovoljenja za postavitev uplinjevalnika v Žavljah.
Javnost je obveščena preko AAG – Alpe Adria Green o nezakonitostih, ki so se in se še dogajajo v celotni proceduri pridobitve uradnega dovoljenja za realizacijo projekta uplinjevalnika v Žavljah s strani italijanske vlade. Vemo, da nas sosednja država ne jemlje resno, žal je njihova vladajoča stran zelo naklonjena čim hitrejšem zaključku postopka ter realizaciji projekta, naša vlada pa še čaka. In več ali manj počne to že tri leta. Zakaj čaka, in na kaj čaka? ne vemo. Minister za okolje in prostor, g. Karl Erjavec javno izjavi da, v kolikor bodo njihovi pogoji upoštevani ne vidi razloga da bi se projekt ne izpeljal. Nikoli nam ni bilo dano vedeti, kateri naj bi bili pogoji, saj je to isto ministrstvo javno in uradno, na podlagi strokovnih analiz in utemeljitev ugotovilo nesporno (brezpogojno) neprimerno lokacijo za nameravani poseg. Glede na okoliščine in dejstva, slednje zadošča, da ukrenete potrebni korak. Kasneje je sicer minister nekoliko zaostril stališče, pa vendar ni videti in zaznati premikov.
Ob protestnem shodu, ki ga je sklicala AAG v Ljubljani, 5.11.2009, vam je predsednik AAG g. Vojko Bernard osebno izročil zelo pomembne dokumente in dejstva, ki bi vas morala zelo zaskrbeti. Na vprašanje kdaj bo DZ zasedal ter obravnaval to perečo točko, ste odgovoril, da trenutno tega še nimate v programu. In tukaj je zaskrbljenost dosegla svoj vrh.
Naj opozorimo, na nekaj pomembnih pobud s strani tedanje opozicije, s katerimi smo tedaj delili mnenja in cilje, a vidni zastopnik in pobudnik ste bili prav vi, g. Gantar.
• Dne, 7.4.2006 –Mag. Anton Rop, kot vodja poslanske skupine tedanje LDS pozove g. Rudolfa Petana, tedanjega predsednika Odbora DZ za okolje in prostor ter zahteva: Zahteva za sklic nujne seje Odbora Državnega zbora za okolje in prostor v zvezi z načrtovano gradnjo plinskega terminala
• Dne, 11.4.2006 – Odbor DZ za okolje in prostor skliče 6. nujno sejo Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za okolje in prostor, ki bo za torek, 18.4.2006 ob 14.00 uri, v velikem salonu/I v poslopju Državnega zbora Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4. Prva točka dnevnega reda je bila: Odziv Vlade Republike Slovenije na načrte o izgradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu oziroma na kopnem v tržaškem zaledju.
• Dne, 9.5.2006 – Dr. Pavel Gantar, v imenu tedanje LDS naslovi na tedanjega predsednika DZ, g. Franceta Cukljatija pisno poslansko vprašanje: tedanjemu ministru MOP, g. Janezu Podobniku, ki glasi: V Vašem nastopu na Televiziji Slovenija v informativni oddaji Dnevnik (TV Slovenija, 7. maj 2006 ob 19'11h) ste med drugim zatrdili, da "sedanja aktualna slovenska vlada v nobenem postopku ni ničesar zamudila" in se pohvalili: "Še več, skupaj s kolegi na Ministrstvu za okolje in prostor smo uspeli uveljaviti relativno zapletene postopke tako čezmejne konvencije Espo, ko tudi evropske direktive ...".
• Dne, 18.5.2006 – Skupina poslancev DZ naslovi g. Francetu Cukljatiju, tedanjemu predsedniku DZ pisno zahtevo za: Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije na temo: Odziv Vlade Republike Slovenije na načrte o izgradnji terminalov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu in v njegovem obalnem območju.

Navajamo citat: Odbor DZ RS za okolje in prostor, katerega predsednik je bil poslanec SDS g. Rudolf Petan, podpredsednik pa poslanec LDS dr. Pavel Gantar, je na zahtevo Poslanskega kluba Liberalne demokracije Slovenije v skladu s poslovniškimi določili 18. aprila 2006 sklical nujno sejo v zvezi z načrtovano gradnjo plinskih terminalov na Tržaškem. Na omenjeni seji so koalicijski poslanci - člani Odbora zavrnili predlog sklepa, s katerim bi državni zbor lahko politično zavezal Vlado Republike Slovenije, da od Republike Italije še pravočasno zahteva "ustavitev vseh postopkov oziroma časovnih rokov, ki tečejo v zvezi s pridobivanjem mnenj javnosti, lokalnih skupnosti in dežele Furlanije - Julijske krajine".

Znano nam je, da bo dne, 3.12.2009 zasedal Odbor DZ za okolje in prostor, ki bo med drugim obravnaval predlog Resolucije o Strategiji za Jadran, v kateri je med drugim zapisano, da državni zbor nasprotuje postavitvi terminalov (koalicijska pogodba) ter mu predseduje poslanka SD, ga. Breda Pečan, prav tako zavzeta borka za zaščito S. Jadrana ter odločno proti namestitvi terminalov v tako občutljivo območje. Spomnimo, da je že od samega začetka civilna družba (peticija) vnesla zahtevo za zaščito območja ter proglasitev le tega za PSSA (ki je tedanji odbor ni hotel potrditi).
Danes imamo to možnost, kakor tudi moč spoštovana g. Pavel Gantar ter ga. Breda Pečan. In prav ta seja odbora naj bi bila z uspešnim argumentiranjem in glasovanjem kronana s prvim dejanskim uspehom naših skupnih interesov in ciljev.

Civilna Združenja Istre – CZI (Elerji, 6281 Sp. Škofije)
Mirjana Čakardič Franc Malečkar (041 693014)


Civilna iniciativa gibanja za Izolo
Mladen Baša
Vladko Drobnjak Zveza ekoloških kmetov Slovenije
Boris Fras
Mednarodno združenje za Lipico
Etbin Tavčar

Alpe Adria Green – AAG
Vojko Bernard

Dostavljeno: Predsednik DZ; Odbor za okolje in prostor DZ ; Poslanske Skupine; Mediji
Zainteresirana javnost

ponedeljek, 07. september 2009

Sporočilo za javnost ob preložitvi italijansko slovenskega srečanja

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 6.9.2009

Sporočilo za javnost ob preložitvi italijansko slovenskega srečanja

AAG ugotavlja, da je italijanska stran odpovedala meddržavno srečanje to sredo 9.9.09 v Ljubljani, ker je ugotovila verodostojnost navedb o prirejenih dokumentih za izdajo soglasja za gradnjo terminala v Žavljah, slovenska stran pa je sprejela preložitev, ker ne želi zapletov s sosedi, pa če tudi na škodo okolja.

Zato pričakujemo od Vlade RS aktivno zahtevo po italijanski odpovedi načrtovane gradnje še pred izdajo ponovnega soglasja in eventualni izdaji gradbenega dovoljenja.

Pred prihodnjim srečanjem imata obe strani dovolj časa za podpis dokumenta o ustavitvi vseh postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja.

Povedati pa moramo, da roki za upravno tožbo po italijanski zakonodaji tečejo in jih bo AAG spoštovala, prav tako pa bo AAG podala zaradi prirejenega okoljskega soglasja za gradnjo Žaveljskega plinskega terminala pritožbo na evropsko komisijo.

V kolikor ne bo slovenska stran vložila takoj po srečanju, če se ne bo italijanska stran odpovedala gradnji,tožbo na pristojno evropsko sodišče, bomo razumeli da je posredi kupčija na račun našega skupnega okolja.

Iz dosedanjih medijskih poročil je nedvoumno razbrati, da plinski terminal ne sodi v tržaški zaliv in bi pomnil veliko vplivanje na italijansko in slovensko okolico Žavelj.

Zato bomo aktivno spremljali dogajanja na obeh državnih straneh in v kolikor se bodo dogajale stvari v smer gradnje terminala bomo o tej zadevi informirali evropski parlament o ne spoštovanju Kijotskega protokola s strani države Italije.

Poznano nam je, da plinski terminal ni potreben zaradi zagotovitvi pomanjkanja energenta v Italiji, pač pa je to zgolj pritisk kapitala na zamenjavo energenta zaradi politične volje.

Alpe Adria Green je pričela z akcijo zbiranja denarja, z katerim bi lahko vložili tožbo na Italjanskem upravnem sodišču,zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za izgradnjo plinskega terminala Žavlje. Celotni stroški skupaj z pritožbo na EU sodišče bodo znašali približno 20.000 evrov! Prispevke lahko nakažete na TTR: Sl56-0510-0801-1891-125

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

sobota, 22. avgust 2009

ITALIJANSKI ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU

AAG org. ALPE ADRIA GREEN e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GMS: 051 311 450
ITALIJANSKI ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU Zahteva Alpe Adria Green slovenski vladi in parlamentu
Vsebina:
1. Uvod
2. Pritiski, ponarejanje, dokazi in škandal
3. Sklepi
4. Priloge

1. Uvod Italijanska vlada želi zgraditi v industrijskem delu tržaškega pristanišča, pri meji s Slovenijo, uplinjevalec, načrtovan na željo močnega španskega holdinga Gas Natural. Imel bi močan temperaturni in kemijski (ne glede na morebitno segrevanje plina z vodo iz sežigalnice, saj bi pretočnost cevi vzdrževali še vedno s klorom, op.p.) vpliv na morsko vodo. Atentat na tanker ali rezervoarja (nista načrtovana vkopana, op.p.) ali nesreča lahko upepelili stvari in ljudi v krogu dveh do 10 km, z učinkom podobnim piroklastičnemu oblaku (žareč oblak) ob vulkanskem izbruhu. Zato so lahko te naprave zgrajene (a) le na nenaseljenih, odprtih obalah z močnim tokovanjem, (b) na morju, najmanj 15 km od obale. Obkrožajo jih koncentrični varnostni območji: (1.) s prepovedjo plovbe in (2.) za izvedbo državljanskih in vojaških varnostnih zahtev. IMO - International Maritime Organisation – je določil za gornji Jadran 1. cono (prepovedjo plovbe) v polkrogu 1, 5 Nm in 2. (vojaških varnostnih zahtev) v radiu 2 km (priloga 1: IMO, SN 1/Circ. 257, 11 December 2006). Ravnanje s stisnjenimi plini določa smernica EU 96/82/CE, ki prepoveduje bližino več rizičnih naprav zaradi nevarnosti nesreč ob medsebojnem součinkovanju. Italija je upoštevala ve te določbe pri uplinjevalcu pred krajem Porto Viro (Rovigo), delujočem od leta 2008 (priloga 2 in 3: ordinanza n. 63/2008 di sicurezza della navigazione e suo allegato 1; in poslansko vprašanje 2.10.2008). V nasprotju s tem bi se žaveljski uplinjevalec nahajal (a) v pristanišču, v naselju, v ozki, plitvi, onesnaženi dragi (2) pri naftovodu (cilj atentata leta 1972) in tovarnah in skladiščih strupenih, vnetljivih in eksplozivnih snovi in (3) morski in kopenski meji s Slovenijo. Zato bi bile: (a) neizvedljive varnostne zahteve, (b) nesreča ali atentat bi povzročila morijo med prebivalstvom in pustošenje in obeh državah, (3) prepoved plovbe bi paralizirala dejavnosti tržaškega in koprskega pristanišča in (4) voda za potrebe delovanja naprave bi kemijsko in temperaturno onesnažila Miljski zaliv (različni dokumenti predstavljeni italijanski -izliv sredi Tržaškega zaliva- in slovenski - izliv v Žaveljski dragi – javnosti, op.p.) od koder bi jo tokovi zanesli v slovenski akvatorij! V skladu z evropskimi predpisi je izvedba vplinjevalca odvisna tudi od soglasja Republike Slovenije. Ne glede na zgornje navedbe in nasprotovanje prebivalcev okoli Tržaškega zaliva (kljub ponarejenim podatkom in izsiljenim soglasjem, o katerih je finančna policija obvestila ministrstvo za okolje, op.p.) je italijanska vlada soglašala s projektom podjetja Gas Natural. Sedaj pritiska na slovensko vlado, da bi dosegla njeno privoljenje. 2. Pritiski, ponarejanje, dokazi in škandal Rim izvaja pritiske s politično-medijskimi manipulacijami, ki žalijo čast in pravice slovenske države. Na strokovnem področju jih opravičuje z dejstvom, da je njihovo okoljsko ministrstvo sprejelo projekt, ki naj nebi ogrožal ali škodil okolju in ljudem. Pritiski niso sprejemljivi. Projekt, ki ga italijanska stran predstavlja slovenski je osnovan na strokovnih ponaredkih. Imamo dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice nesreč in, da so državne in pokrajinska oblast podprle in prikrile to potvarjanje. Gre za brezdvomno dokumente pridobljene in potrjene od Sodne policije (Polizia Giudiziaria Italiana), točneje Pomorski odsek tržaške finančne policije na račun Tožilstva pri tržaškem sodišču na prijavo naravovarstvenikov (priloga 4). Pridobili smo kopijo celega sodnega spisa, od katerega je tu priloženo poročilo preiskovalcev (priloga. 5) in imamo na razpolago ostalih 1040 strani dokumentov Italijansko pravosodje je zaključilo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvorbe in ugotavljanja odgovornih svetovalcev podjetja Gas Natural marca letos. Preiskava je bila predana rimskemu tožilstvu, ki jo je prekinilo in doseglo arhiviranje (pril. 6 e 7). Zatrdilo je, v nasprotju z resnico, da dejanja nimajo kazenskega pomena (je pa sodišče usmerilo prijavitelje na upravno sodišče, tj. ni kazenski ampak upravni prekršek!, op.p.). Z izgovorom je zavrglo ugovor prijaviteljev (priloga 8). Na ta način je bilo doseženo nekaznovanje svetovalcem in vodstvu Gas natural in italijanskim političnim pomagačem. V nebo vpijoč je nerazsoden, prepotenten in sleparski poskus italijanskih politikov vsiliti prebivalcem okoli Tržaškega zaliva in Sloveniji uplinjevalec v nasprotju z nacinalnimi, evropskimi in mednarodnimi varnostnimi standardi. Logično obrazložitev je moči dobiti samo v sprijenosti politikov in podjetnikov v Italiji in drugod. Gre torej za nov italijanski, nacionalni in mednarodni, škandal. 2.1. Najpomembnejši ponaredki Raziskana Italijanske sodne policije (priloga 5) je prepoznala Španca José Maria Medina Villaverde, strokovnega svetovalca družbe DHI in Italijana Giuseppe Pastorelli, odgovorni za postopke pri privolitvah projekta, kot odgovorna za ponarejanje podatkov o temperaturi morja. Poročilo preiskovalcev je previdno pri drugih elementih prijave. Daje pa informacije, ki potrjujejo ponarejeno oceno tveganja javne varnosti in politične pritiske na javne zavode, da bi odobrili projekt. 2.1.1. Ponarejanje podatkov o temperaturi morja Dok.5, str. 14, zaključki , točka 2: italijanska sodna policija je ugotovila, da študija g. Villaverde –v španščini- o izpustu vode v morje za plinski terminal predstavlja lažne podatke o temperaturi vode na območju Trsta, navajajoč da je temperatura v tem delu morja enaka temperaturi celotnega severnega Jadrana. Poleg tega je ugotovljeno, da je bila ponaredba namerno narejena, da bi dosegli pozitivno oceno o vplivih na okolje, ker bi drugače ne bilo možno. Ta ponaredba je dovolj, da izniči veljavnost celega projekta. Isti dokument, točka 1: italijanska sodna policija je ugotovila, da je Pastorelli prevedel v italijanščino in sintetiziral študijo g. Villaverde tako, da je boljše prikril ponaredbo podatkov o temperaturi vode. 2.1.2 Lažna ocena o tveganjih za javno varnost Dok.5, str.13, točka 1: italijanska sodna policija je potrdila – tudi če ne ugotovi kaznivega dejanja- študijo, ki jo je opravil svetovalec, profesor Bevilacqua, za »domino« efekt o možnosti verižne eksplozije nevarnih naprav blizu predvidenega plinskega terminala. Zanika to možnost samo na osnovi nedoločenih pomirjujočih mnenj in neažuriranih javnih kartografij, brez potrebnih tehničnih ugotovitev, poglobljenih s posameznimi napravami, ki se nahajajo v območju možne eksplozije plinskega terminala. Ta lažna ocena glede javne varnosti je v resnici najhujša in je tudi sama dovolj, da izpodbije celoten projekt. 2.1.3 Dokazi o pritiskih in prikrivanjih Dok.5, str.5 točka (3) in priložen zapisnik o zaslišanju 7: sodna policija je ugotovila, da je v letu 2007 pokrajina Furlanija Julijska-Krajina zavrnila izdajo izjave o okoljski združljivosti (skladnosti) plinskega terminala, s tem da je seznanila Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za kulturo s številnimi pomanjkljivostmi, vključno z neverodostojnostjo podatkov o temperaturi vode; Ministrstvo za okolje je opustilo potrebo preverjanja in je vseeno odobrilo (leta 2008) projekt, s tem da je sprejelo prejšnjo lažno izjavo g. Pastorellija (2006), ki je pod prisego rekel, da so podatki pravi. Dok.5, str.7, točka (2): z zaslišanji, ki jih je izvedla italijanska sodna policija, so ugotovili, da se je Služba ocenjevanja vplivov na okolje Avtonomne pokrajine Fulanije Julijske-Krajine zavedala, da v dokumentaciji ni (ponarejene) študije o varnosti »domino« efekta, ki pa je ni pridobila, da bi izrazila svoje mnenje. Urad je poiskal in dobil manjkajoči dokument šele potem, ko je to zahtevala sodna policija. Dok.5, str.9, točka (1): z zasliševanji sodne policije so ugotovili, da pri pokrajini obstaja (hranijo) študija(o) podjetja Alatec S.A. za Gas Natural, na osnovi katere vode iz plinskega terminala ne smejo izpuščati v Miljski zaliv, ker bi ga to preveč ohladilo; namesto tega bi jih morali izpuščati na odprtem morju in v globini. Te študije niso upoštevali pri vrednotenju vplivov na okolje. Dok.5, str.9, točka (2): ugotovitve italijanske sodne policije potrjujejo, na osnovi dokumentov in zasliševanj, da je funkcionar predstojništva za kulturo iz Trsta, odgovoren za oceno o vplivu na krajino, dal (kar 4 x, op.p.) negativno mnenje, ampak ga je moral spremeniti v pozitivno na zahtevo nadrejenega, potem ko je le ta bil namenoma poklican v Rim s strani Ministrstva za kulturo. Iz dok. 8 (str.542 fascikla o kazenskem postopku) je razvidno, da je državno tožilstvo iz Trsta dne 17.03.2008 (to je dan preden so poslali fascikel o preiskavi na rimsko sodišče) podalo kopijo dela fascikla o preiskavi Ministrstvu za okolje in zaščito teritorija in morja »za ocenjevanje in odločanje v vaši kompetenci«. Gre za verjetno nedopustno kršitev tajnega preiskovalnega postopka, ki so ga izvedli tako, da so izročili raziskave eni od ustanov, ki bi jih morali preiskati in posebno podtajniku (podministru) tistega Ministrstva- Tržačanu , neofašistu, Robertu Menia, ki je eden od glavnih pristašev Gas Natural in tudi eden najbolj zlohotnih in omalovaževanih politikov napram Sloveniji in Slovencem. Ta huda nepravilnost in datum le-te bi torej lahko potrjevala sum, da sta bila to Ministrstvo ali italijanska vlada tista posredovala pri sodnih oblasteh, ustavno neodvisnih, in sta od rimskega sodišča pridobila nepravilno zaustavitev raziskave z zahtevo po arhiviranju z dne 03.04.2009. 3. Sklepi Alpe Adria Green zahteva od slovenske vlade in parlamenta, da se odločno upreta nelegitimnim pritiskom Italije in prijavita ta resnični škandal evropskemu parlamentu in evropskim inštitucijam. Alpe Adria Green smatra, da mora slovenska vlada potrditi, tudi v luči teh hudih kršitev, svoje negativno mnenje glede tega nevarnega plinskega terminala v Trstu. Alpe Aria Green smatra tudi, da mora slovenska vlada zahtevati, na prihodnjem medministrskem srečanju, ki bo 09.09 v Ljubljani, od italijanske vlade nujna pojasnila zaradi tako neprimerno hudega obnašanja pri kršitvah mednarodnega prava. Predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard Finančna straža Luška kapitanija Trst Operativni center ZAPIS SODNE POLICIJE , ex art.357 kodeks kazenskega postopka 3. ZAKLJUČKI Na osnovi raziskav kot zgoraj navedeno, razen različnih ovrednotenj z Vaše strani, ta sodna policija, smatra, da so se združile skrajne situacije za naslednja hujša kazniva dejanja: 1. Člen. 48, 56, in 477 kazenskega zakona v povezavi s členom 2,21 odst. 2 in 47 dekret predsednika republike 445/2000, in čl. 2, odst. 3 D:P:C:M. 27.12.1988 in čl. 22 2odstavek D:lgs (ur. List) 152/2006 proti gospodu PASTORELLI Giuseppeju, ki je z ustreznimi dejanji na nedvoumen način (v nasprotju s tem kot se je obvezal pod prisego z dne 11,12,2006) pripravil (na papirju brez uradnega naslova in brez podpisa) povzetek poročila v italijanskem jeziku, na 27 straneh , imenovano » TERMINALE GNL DI TRIESTE - STUDIO BELLA DILUIZIONE SCARICO DELL'ACQUA DI MARE« (ŠTUDIJA RAZREDčEVANJA IZPUSTOV PRED IZLIVOM V MORJE) ki vsebuje informacije , ki ne odgovarjajo tistim navedenim v španskem jeziku v študiji »PLANTA DE GNL EN TRIESTE - ESTUDIO DE DILUICION DE VERTIDO DE AGUA DE MAR« OCTUBRE 2006 napisana na 51 straneh v španskem jeziku s strani ing.Jose Maria MEDINA VILLAVERDE, podjetja »DHI«; oba dokumenta sta bila predana v obravnavo uradu Presoje vplivov na okolje pokrajine Furlanija – Julijska Krajina in tehnični komisiji Presoje vplivov na okolje na ministrstvu za okolje za presojo študije vplivov na okolje tega projekta za izgradnjo in delovanje plinskega terminala v Žavljah z namenom, da pridobi predlagatelj GAS NATURAL pozitivno mnenje vplivov na okolje za predlagani terminal; dogodek se ni zgodil zaradi pozornosti osebja v uradu Presoje vplivov na okolje v centralni upravi za prostor in javna dela pokrajine F.V.G., ki je v »zaključnem poročilu o predstavljenih spremljajočih dokumentih« odkrilo razlike med dvema dokumentoma in med temi »(...) da v originalni verziji v španskem jeziku te študije se smatra da so rezultati uporabljenega modela veljavni samo če so predpostavke, med katerimi je profil temperature , taki kakor so bili označeni. Klavzula (natančna določitev) ni prisotna v italijanski verziji.« (V Trstu, Rimu 11.12.2008 - datum predstavitve »povzetek poročila«) 2. Čl. 6, 48,477c.p. v povezavi z čl. 2 odst. 3 D.P.C.M. 27.12.1988 IN čl. 22,2 ODST. D.LGS 152/2006, proti Jose MARIA MEDINA VILLAVERDE, svetovalcu podjetja«DHI« ZA GAS NATURAL SA , ki je sestavil dokument »ESTUDIO DE DILUICION DE VERTIDO DE AGUA DE MAR DE LA TERMINAL DE REGASIFICATION DE ZAULE » FEBRERO 2008 , ker je navedel (tudi če mu je ing.Crise, direktor OGS = Državnega Geofizičnega observatorija iz Trsta predstavil potrebo, da mora narediti tematsko studijo. izhajajoč iz realnih pogojev, ne upoštevajoč srednjih vrednosti, ki se uporabljajo za cel severni Jadran. ker niso značilne za Miljski zaliv), podatke temperature morske vode najdene na povezavi http: , dodga.ogs.trieste.it/medar/ciiiTiatologies/DJl/temp djl inv.htm. in že uporabljeni v Študiji z imenom »PLANTA DE GNL EN TRIESTE - ESTUDIO DE DILUCIN DE VERTIDO DEAGUA DE MAR« OCTUBRE 2006 (kot se je že pojavilo pri preverjanju pri sodelavcu/pomočniku sodne policije dr.Mosettiju), brez specificiranja te okoliščine in celo navajajoč, da so ti podatki tisti. ki se nanašajo na območje sev. Jadrana blizu Trsta; predstavljeni podatki so dejansko srednji profili temperature vode morja v sev. Jadranu med Ancono in Trstom (in že predmet izpodbijanja s strani služb Presoje vplivov na okolje centralne direkcije okolja in javnih del pokrajine F.V.G.). Poleg tega je ponovno navedel v Študiji oktober 2008. ki je bila predstavljena prostovoljno s strani GAS NATURAL SA, diagrame (od tega na slikah 5 in 6) predstavitve srednje temperature morske vode med Ancono in Trstom že navedene (slika 6 in 7) v študiji iz leta 2006, ampak v spremenjenem merilu ne da bi specificirala to situacijo. Dejanja, ki so v svojem kompleksu imela edini namen prikazati verodostojnost» (...) dati odgovarjajočo tehnično rešitev, da bi prikazala prostorsko kompatibilnost za izpust hladne vode v Miljski zaliv (...)_»_ nova študija iz leta 2008, je v resnici zavedla Ministrstvo za okolje in prostor da je sprejelo sklep št. 73 datiran 20.06.2008, pozitivno mnenje je okoljsko kompatibilno za projekt gradnje in delovanja plinskega terminala GNL v Žavljah (TS); se posebej (gl. stran 27) je napisano to mnenje »Vzorec so dali spremenljivo temperature glede na globino, situacija, kije trenutno v zalivu.« (V Boadilla del Monte (ES) 21.02.2008; datum študije) - (Rim 10.04.2008; predstavitev študije na Ministrstvu za okolje) - (Rim 20.06.2008; izdaja pozitivnega mnenja št. 73 s strani Ministrstva za okolje). Vse zgoraj navedeno za ocenjevanje Vaši sodni oblasti (zastavnik. Adriano D'Onofrio) Lastnoročni podpisi: ^^^^^^^^^ (desetnik. Massimiliano Giuffreda) POPTV: Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) dvomi o pristnosti dokumentov o vplivih na okolje, ki jih je Gas Natural, ki naj bi gradil plinske terminale v Žavljah, predložil za gradnjo projekta. AAG naj bi imel namreč dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice morebitnih nesreč ter da so državne in pokrajinska oblast podprle in prikrile to potvarjanje. Gas Natural naj bi po njihovem mnenju ponaredil podatke in izsilil soglasje italijanske vlade o okoljski primernosti gradnje terminala. Znak pohoda proti terminalom Pohod proti terminalom junija 2006 (Foto: Dare Čekeliš) AAG naj bi dokaze pridobil od italijanske sodne policije. Kot pravijo, je italijansko pravosodje zaključilo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvarjanja in ugotavljanja odgovornosti svetovalcev podjetja Gas Natural marca letos. Preiskavo so predali rimskemu tožilstvu, ki pa jo je prekinilo in doseglo njeno arhiviranje. Tožilstvo je zatrdilo, da dejanja nimajo kazenskega značaja. Raziskava italijanske sodne policije naj bi prepoznala dve osebi, odgovorni za ponarejanje podatkov o temperaturi morja. Ponarejeni naj bi bili tudi podatki o dviganju usedlin z dna Tržaškega zaliva, prav tako pa naj ne bi upoštevali domino efekta ob morebitni nesreči. Poročilo preiskovalcev naj bi obenem podalo informacije, ki potrjujejo ponarejeno oceno tveganja javne varnosti in politične pritiske na javne zavode za odobritev gradnje omenjenega projekta. Plinska terminala Lokacija plinskih terminalov v Tržaškem zalivu (Foto: POP TV) V AAG menijo, da mora slovenska vlada na medministrskem srečanju 9. septembra od italijanske vlade zahtevati nujna pojasnila za omenjene poneverbe podatkov. Obenem pričakujejo, da bodo zaradi potvarjanja podatkov zaustavljeni vsi postopki gradnje terminalov. AAG naj bi vložil ovadbo proti nekaterim italijanskim in slovenskim javnim uslužbencem, ki so bili vpleteni v ponarejanje dokumentov. Sprožili naj bi tudi civilno tožbo, s katero želijo zaustaviti vse postopke pri projektu gradnje plinskih terminalov v Žavljah. Karl Erjavec Minister Karl Erjavec (Foto: Dare Čekeliš) Erjavec: Zaprosili bomo za dokaze "V vsakem primeru bom od italijanskega ministrstva za okolje zahteval informacijo, kaj je s temi podatki, hkrati pa bom tudi zaprosil od mednarodne organizacije, da nam dajo te dokaze, ki naj bi dokazovali, da so podatki ponarejeni,“ je za 24UR dejal minister za okolje Karl Erjavec. Na vprašanje, ali bo Slovenija tožila Italijo, če se sum poneverbe potrdi, Erjavec odgovarja: "Slovenija bo uporabila vsa pravna sredstva, ki so na voljo. Tudi glede čezmejnih vplivov še nimamo podatkov, ali plinski terminal vpliva na okolje ... Če bi se izkazalo, da so podatki ponarejeni in da bi italijanska stran vztrajala pri izgradnji tega terminala, bi mi kot ministrstvo za okolje vladi predlagali, da vloži tožbo na Evropsko sodišče." Odzivi ... Podpredsednica SLS Olga Franca je ob tem izpostavila, da gospodarski interesi ne smejo imeti prednosti pred zdravjem ljudi in okolja, in spomnila, da je to tudi temeljno načelo Frankfurtske listine o okolju in zdravju iz leta 1989.

sobota, 20. junij 2009

Protestni shod proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu na srečanju G8


Spoštovani!

AlpeAdriaGreen ( Greenslo, ZVOS- DVO SEŽANA, CI Slovenska Obala, Ekokvarner, Comitato per la Salvaguardia del Golfo di Trieste, Greenaction-planet), organizira 25.06.2009 na srečanju G8 v TRST-u protestni shod proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.
Protest bo na Trgu Unita ( poleg železniške postaje) v TRST-u ob 9 uri in bo trajal do 13 ure.
Vabimo Vas, da se udeležite tega protestnega shoda, saj izgradnja plinskih terminalov na tem območju pomeni negotovo prihodnost tako za sedanje prebivalce, kot za naslednje rodove!
Novinarsko konferenco bomo organizirali 27.06.2009 ob 10. v dvorani, ki se nahaja v ul. San Francesco 2 v II. nadstropju približno 200 metrov od Sinagoge (dvorana je od centra za prostovoljstvo).

Prosim, če mi javite svojo eventualno udeležbo do torka 23.06, ker moramo policiji prijaviti približno število udeležencev!


Hvala in lep dan še naprej!

--
Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

AAG nasprotuje izgradnji plinskih terminalov v ozkem zalivu Severnega Jadrana. Te velike naprave (8 miljard m3 plina na leto v vsakem terminalu) bi imele močan okoljski in socialno-ekonomski vpliv. AAG je že izrazila svoje nasprotovanje obema projektoma družb GAS NATURAL ( v tržaškem pristanišču) in ENDESI v Tržaškem zalivu (off-shore naprava).
Terminala bi predstavljala tveganje ne samo za Tržaški zaliv, ki je namenjen turizmu, ampak tudi za življenje stotine tisočih ljudi, ki živijo v Sloveniji, Italiji in Hrvaški v primeru nesreč, ki bi se lahko pripetile v skladiščih ali na samih tankerjih.
V tem primeru je razvidno, da projekti ne predvidevajo narave, moči in širjenja tveganj v slučaju nesreč ali terorističnih napadov in še posebno eksplozij rezervoarjev terminalov ali tankerjev, ki bi jih lahko povzročili prodorni in ostri eksplozivni predmeti.
Edina gotovost, ki bi dovolila realizacijo tega projekta brez tveganj je ta, da bi se militariziralo celo območje Tržaškega zaliva, kar bi predstavljalo precejšnje probleme za obmejne države. To bi imelo direktne ekonomske posledice za vse prebivalce zaliva (omejitev ribištva, rekreativne plovbe in kopanja).
Med okoljskimi učinki je treba upoštevati velik problem ohladitve vode. Samo terminal Gas Natural v Žavljah bi izpustil v morje vsak dan 650.000 m3 morske vode, ohlajene za najmanj 5 stopinj in klorirana (uporabljena za segrevanje plina). Vsako leto bi se izlilo v morje približno 40 ton klora, ki bi spremenilo fizično, kemično in biološko ravnovesje Tržaškega zaliva. Drugi resen problem je sistem hlajenja in balastnih voda tankerjev, ki predstavljajo močno tveganje pri prevozu in za širjenje škodljivih in patogenih vodnih organizmov (Harmful Acquatic Organism and Pathogens- HAOP).
Ne smemo pa niti pozabiti, da bi odstranjevanje dna, kjer tankerji pristanejo in se usidrajo, spravilo v obtok velike količine usedlin z veliko koncentracijo toksičnih snovi, ki so se nabrale v stoletjih pristaniških in industrijskih dejavnostih Tržaškega zaliva. Ta je namreč- v svojem središču- nagnjen k onesnaževanju s težkimi kovinami v prvih 90 cm usedlin, še posebno z živim srebrom, ki so ga že našli –v velikih količinah- v ribah.

Jadransko morje ne sme postati evropski energetski pol na račun okolja in pravic lokalnega prebivalstva!

Odprto pismo Ministru za Zunanje zadeve Republike Slovenije ter odgovor

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

Spletne strani: http://greenslo.bravehost.com/ , http://www.greenaction-planet.org/, http://www.ekokvarner.hr/

Datum: 8.6.2009

Odprto pismo Ministru za Zunanje zadeve Republike Slovenije

Zadeva: Vrh srečanja ministrov za zunanje zadeve G8 v Trstu in stališče Slovenije glede plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in okolici

V pričakovanju prihodnjega srečanja G8, ki bo v Trstu od 25. do 27. junija, kjer se bo obravnavalo probleme zunanje politike, sprašujemo Vaše spoštovano Ministrstvo, če in kdaj namerava Republika Slovenija obravnavati problem načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

Omenjeni plinski terminali, ki jih Italija podpira, predstavljajo namreč problem varnosti za cel severni Jadran in so povzročili diplomatski spor med Italijo in Slovenijo, ki ga lahko razreši samo mednarodna ustanova.

Na naš naslov vsakodnevno prihajajo vprašanja in pozivi, o ostrejšem ukrepanju AAG o tej zadevi, tudi s strani zamejskih Slovencev, ki živijo v Italiji in jih je država Slovenija dolžna tudi na podlagi ustave RS zaščititi.

Potrebno bi torej bilo, da bi se Slovenija uradno udeležila srečanja G8 (s tem, da bi udeleženo Ministrstvo za Zunanje zadeve imelo uraden pristop) in potrdila svoje nasprotovanje gradnji teh terminalov, ki lahko, če se projekt uresniči, nepopravljivo poškodujejo okolje in ekonomski napredek celotnega zaliva.

Alpe Adria Green bo ob tej priložnosti organizirala manifestacijo v znak protesta in s tem seznanila mednarodne medije o tem, kaj se dogaja.

Pričakujemo Vaš vljuden odgovor.

Predsednik ALPE ADRIA GREEN:

Vojko Bernard

Dostavljeno po e-pošti:

Samuel Žbogar, zunanji minister

Dragoljuba Benčina, državna sekretarka

Borut Pahor, Predsednik vlade

dr. Danilo Türk, Predsednik republike

Pavel Gantar, Predsednik državnega zbora

Mag. Blaž Kavčič, Predsednik državnega sveta

mediji

Ljubljana 17. junija 2009 – Minister Žbogar je odgovoril na odprto pismo ALPE ADRIA GREEN v zvezi z gradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. V odgovoru predsedniku ALPE ADRIA GREEN, g. Vojku Bernardu, minister Žbogar poudarja, »da Ministrstvo za zunanje zadeve in drugi pristojni organi tekoče spremljajo dogajanje v zvezi z načrti Republike Italije pri postavitvi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Vsebinsko se omenjena problematika obravnava na bilateralni ravni znotraj vladne medresorske komisije, ki je bila s ciljem oblikovanja stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ustanovljena leta 2006.«

Glede pobude v odprtem pismu za njegovo udeležbo na srečanju zunanjih ministrov skupine G8, ki bo v Trstu od 25. do 27. junija, minister pojasnjuje, »da se žal ne more pozitivno odzvati. Republika Slovenija namreč ni članica omenjenega foruma – na sestankih skupine G8 je Slovenija sodelovala le v času našega predsedovanja Svetu EU. Interese Evropske unije bo junija v Trstu zastopala Češka republika, trenutno predsedujoča članica Svetu EU.«